ถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง

บริการถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ พิมพ์แบบแปลนก่อสร้าง
ทางร้านมีบริการถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง รับปริ้นท์แบบก่อสร้างแบบดิจิตอลปริ้นท์ งาน Plot Auto CAD มีกระดาษขาว 80 แกรม และกระดาษไข 95 แกรม พิมพ์แบบแปลนก่อสร้างด้วยหมึกพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งไม่ใช่หมึกแบบพิมพ์เขียว หมึกพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์นี้ เมื่อพิมพ์แบบแปลนด่วน แบบแปลนก่อสร้างแล้วจะคมชัด เส้นแต่ละเส้นของชิ้นงานจะอ่านง่ายโดยน้ำก็ไม่เลอะเปื้อนมือ

ตารางแสดงขนาดของกระดาษ

ขนาดกระดาษ ขนาด กว้างxยาว ประเภทกระดาษ

Plot Auto Cad A3

ถ่ายแบบแปลน

297×420 mm. กระดาษ Double A 80g. / กระดาษไข 95g.
Plot Auto Cad A2

ถ่ายแบบแปลน

420×594 mm. กระดาษ Coated 80g. / กระดาษไข 95g.
Plot Auto Cad A1

ถ่ายแบบแปลน

594×841 mm. กระดาษ Coated 80g. / กระดาษไข 95g.
Plot Auto Cad A0

ถ่ายแบบแปลน

841×1189 mm. กระดาษ Coated 80g. / กระดาษไข 95g.

สำหรับไฟล์งานที่ลูกค้าควรนำมาให้กับทางเราพิมพ์หรือปริ้นออกมานั้น ควรเป็นไฟล์ .pdf สเกลควรเป็นขนาดจริง เพื่อสะดวกในการดูค่าต่างๆ และ จะทำให้ตัวหนังสือ หรือ Front ที่สร้างมาไม่ผิดเพี้ยน ตรงตามไฟล์ต้นฉบับอย่างถูกต้อง