ถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง

บริการถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ พิมพ์แบบแปลนก่อสร้าง ทางร้านมีบริการถ่ายแบบแปลนก่อสร้าง รับปริ้นท์แบบก่อสร้างแบบดิจิตอลปริ้นท์ งาน Plot Auto CAD มีกระดาษขาว 80 แกรม และกระดาษไข 95 แกรม พิมพ์แบบแปลนก่อสร้างด้วยหมึกพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งไม่ใช่หมึกแบบพิมพ์เขียว หมึกพิมพ์ดิจิตอลเลเซอร์นี้ เมื่อพิมพ์แบบแปลนด่วน แบบแปลนก่อสร้างแล้วจะคมชัด เส้นแต่ละเส้นของชิ้นงานจะอ่านง่ายโดยน้ำก็ไม่เลอะเปื้อนมือ

nang

September 2, 2018